När passar en halvpall?

Med ett växande antal standarder på marknaden för lastpallar är det i många fall inte helt uppenbart vilket val som är rätt. I vårt utbud av lastpallar hittar ni ett flertal modeller och varianter som täcker samtliga verksamheters behov. Men när behöver man en halvpall?

En halvpall är på många sätt en mindre variant av en EUR-pall. Benämningen härstammar får att de har en bredd som motsvarar hälften av en sedvanliga Europapall. Ofta så utgör de en del av standardutbudet hos verksamheter som har ett behov av en varierad mängd pallar.

De är ett populärt alternativ när det kommer till att skicka ett större antal pallar i en och samma sändning. Samtidigt skapar de bättre förutsättningar för att separera varor för enklare vidare transport.

Vad kännetecknar en halvpall?

Även en halvpallar har samma djup som helpallar så är övriga dimensioner påtagligt mindre. Därför kan du fylla väldigt särskilda funktioner vid lagerhållning och transport. De är samtidigt många fall ett smidigare alternativ om man inte behöver den kapacitet som kommer med en Europall.

  • Maxvikt mellan 300 och 400 kg.
  • Pallvikt på mellan 50 och 10 kg.
  • Dimensioner motsvarande 60 x 80 x 150 cm.

I och med att de är mindre i sitt utförande men består av samma material som övriga träpallar, är de billigare att tillverka. Detta gör dem väl lämpade för de flesta sammanhang där man inte behöver extra tilltagen kapacitet.

Skiljer sig olika halvpallar åt?

Även om dimensionerna på halvpallarna är identiska så kan material och utförande ibland variera. Vill man vara säker på att få en kvalitativ halvpall bör man därför leta efter relevanta märkningar.

  • För att motverka negativ inverkan på växtlighet i samband med gränsöverskridande transport så märks många halvpallar med ISPM-15 (International Standards For Phytosanitary Measures No. 15). Detta betyder att de har värme- eller gasbehandlas för att vissa skadliga ämnen inte ska transporteras via trämaterialet.
  • Ofta märks särskilda klossar på pallarna med identifikationsnummer och tillverkningsdatum. Detta gör det enklare att kvalitetssäkra och kontrollera att tillverkaren lever upp till förväntningar.

Vilka märkningar som präglar en halvpall kommer i stor utsträckning att bero på pallens tilltänkta användningsområde, samt tillverkarens rutiner. Behöver ni halvpallar som lever upp till särskilda krav kan ni med fördel kontakta oss så kan vi tillhandahålla det ni behöver.

Är de bättre än helpallar?

Halvpallar kan inte ersätta övriga pallar då de inte har samma dimensioner eller kapacitet. Men det är inte heller dess tilltänkta syfte. Tvärtom är de ett perfekt alternativ för mindre transporter, eller transport av fler antal produkter på en och samma gång. I många fall kan man med halvpallar säkerställa mer effektivt användande av utrymme, och även skapa rätt förutsättningar för mer optimerade transporter.

Det gör att halvpallar i många fall är ett ekonomiskt och bättre alternativ till övriga pallar. Huruvida de är rätt för er kommer däremot att bero på era specifika information. Kontakta oss om ni är osäkra på om halvpallar är rätt för er.