När passar en halvpall?

Med ett växande antal standarder på marknaden för lastpallar är det i många fall inte helt uppenbart vilket val som är rätt. I vårt utbud av lastpallar hittar ni ett flertal modeller och varianter som täcker samtliga verksamheters behov. Men när behöver man en halvpall?

En halvpall är på många sätt en mindre variant av en EUR-pall. Benämningen härstammar får att de har en bredd som motsvarar hälften av en sedvanliga Europapall. Ofta så utgör de en del av standardutbudet hos verksamheter som har ett behov av en varierad mängd pallar.

De är ett populärt alternativ när det kommer till att skicka ett större antal pallar i en och samma sändning. Samtidigt skapar de bättre förutsättningar för att separera varor för enklare vidare transport.

Vad kännetecknar en halvpall?

Även en halvpallar har samma djup som helpallar så är övriga dimensioner påtagligt mindre. Därför kan du fylla väldigt särskilda funktioner vid lagerhållning och transport. De är samtidigt många fall ett smidigare alternativ om man inte behöver den kapacitet som kommer med en Europall.

  • Maxvikt mellan 300 och 400 kg.
  • Pallvikt på mellan 50 och 10 kg.
  • Dimensioner motsvarande 60 x 80 x 150 cm.

I och med att de är mindre i sitt utförande men består av samma material som övriga träpallar, är de billigare att tillverka. Detta gör dem väl lämpade för de flesta sammanhang där man inte behöver extra tilltagen kapacitet.

Skiljer sig olika halvpallar åt?

Även om dimensionerna på halvpallarna är identiska så kan material och utförande ibland variera. Vill man vara säker på att få en kvalitativ halvpall bör man därför leta efter relevanta märkningar.

  • För att motverka negativ inverkan på växtlighet i samband med gränsöverskridande transport så märks många halvpallar med ISPM-15 (International Standards For Phytosanitary Measures No. 15). Detta betyder att de har värme- eller gasbehandlas för att vissa skadliga ämnen inte ska transporteras via trämaterialet.
  • Ofta märks särskilda klossar på pallarna med identifikationsnummer och tillverkningsdatum. Detta gör det enklare att kvalitetssäkra och kontrollera att tillverkaren lever upp till förväntningar.

Vilka märkningar som präglar en halvpall kommer i stor utsträckning att bero på pallens tilltänkta användningsområde, samt tillverkarens rutiner. Behöver ni halvpallar som lever upp till särskilda krav kan ni med fördel kontakta oss så kan vi tillhandahålla det ni behöver.

Är de bättre än helpallar?

Halvpallar kan inte ersätta övriga pallar då de inte har samma dimensioner eller kapacitet. Men det är inte heller dess tilltänkta syfte. Tvärtom är de ett perfekt alternativ för mindre transporter, eller transport av fler antal produkter på en och samma gång. I många fall kan man med halvpallar säkerställa mer effektivt användande av utrymme, och även skapa rätt förutsättningar för mer optimerade transporter.

Det gör att halvpallar i många fall är ett ekonomiskt och bättre alternativ till övriga pallar. Huruvida de är rätt för er kommer däremot att bero på era specifika information. Kontakta oss om ni är osäkra på om halvpallar är rätt för er.

Lastpallen – Vilka typer finns det?

Numera finns det ett stort antal olika lastpallar att välja med. Samtliga med egna och unika egenskaper, dimensioner och användningsområden. Därför är det viktigt att se till att välja rätt redan från början. Vi har tittat närmare på några av de vanligt förekommande typerna.

På kort tid har antalet olika lastpallsmodeller ökat lavinartat. Egentligen är det inte särskilt konstigt då såväl transport- och lagersektorerna har vuxit, vilket skapat ökade behov av ändamålsenliga lastpallar. Samtidigt har det gjort det svårare att välja rätt. Därför tittar vi närmare på några av de olika typerna av lastpallar.

Känner ni att ni redan nu vet vad ni behöver för slags pall, eller hellre vill få direkt hjälp att välja, så kan ni med fördel kontakta oss. Vi säkerställer att ni hittar det bästa alternativet för er verksamhets behov. Oavsett om det handlar om lagerhållning eller internationella transporter.

Europapall (EUR-pall)

För svensk del är Europapallen definitivt en återkommande syn. Som svenskutvecklad pallstandard har den sedan dess ursprungliga lansering 1949 varit vanligt förekommande inom såväl järnvägstransport som övriga transportsektorer. Numera är den en europeisk standard som förekommer i de flesta sammanhang.

Värmebehandlad pall (KD-pall)

En KD-märkt pall lever upp till kraven från International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM 15) gällande behandlat emballagevirke. Virket i dessa pallar har särskilt behandlas för att motverka spridningen av skadeinsekter och annat som kan påverka natur och ekosystem.

Utrangerad Europapall (B-pall)

En B-pall är en pall som inte är typgodkänd, men samtidigt lever upp till många av de krav som gäller för Europapallar. De är fullgoda alternativ för transport och förvaring, men kan inte ersätta standardiserade EUR-pallar vid internationell transport. Ofta benämns de även som byggpall.

Engångspall

Engångspallar har samma dimensioner som Europapallar, men har inte samma kapacitet. Därför är de främst avsedda för lättare produkter och för interna behov. I många fall går det att få dessa pallar behandlade för att de ska leva upp till internationella transportkrav. Ofta utgör engångspallen att avsevärt mycket mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ.

Halvpall

Det som kännetecknar en halvpall är att den har en bredd som motsvarar halva bredden för en Europapall. Dessa pallar följer ett standardiserat utförande och är vanligt förekommande i ett stort antal verksamheter. Den används ofta eftersom att den möjliggör att flera pallar transporteras samtidigt.

Finns det fler modeller av lastpallen?

Lastpallen finns numera i ett väldigt stort antal utföranden och varianter. Detta i takt med att behoven förändras och standarder tillkommer. Lägger man till att det även finns en växande andrahandsmarknad för pallar finns det oerhört stora möjligheter att få prisvärda och förmånliga pallar. Är ni osäkra på vilken sorts pall er verksamhet behöver så kan ni gärna kontakta oss. Vi kan i många fall säkerställa att ni får precis den sorts pall som ni behöver.

Begagnade lastpallar

Många lastpallar, av bättre kvalitet, kan användas flera gånger innan de är förbrukade. Om de tas om hand och renoveras på rätt sätt så kan en lastpall ha ett långt liv. Många av återförsäljarna har också expertis i att ta hand om sina pallar och laga dem när de går sönder på ett sånt sätt att de kan användas igen. En lastpall som lastas tungt kan förstås lida några skador på kuppen, så som en trasig bräda, en kloss som hamnar snett eller missfärgningar. Detta åtgärdas av återförsäljaren och sedan kan man få begagnade lastpallar som är användbara ett tag till. En EUR-pall som inte bär rätt märkning eller inte helt uppfyller kraven för en EUR-pall längre kallas för B-pall och kan vara precis lika tålig och användbar som en vanlig EUR-pall men används bäst som byggpall och inte internationell transport.

Engångspallar

Det finns något som kallas engångspallar som oftast är tillverkade av ett material som inte är lika tåligt som det i en regelrätt EUR-pall. Namnet antyder att de är lämpliga för en användning och så kan det vara men även engångspallar kan renoveras och användas igen.

Tänk på

Vad gäller begagnade pallar så finns det några saker man ska ha koll på. En begagnad pall som har en trasig bräda eller spikar som sticker ut är inte användbara. De detaljerna behöver åtgärdas innan man använder pallen. En pall kan också ha blivit kontaminerad, till exempel indränkt i olja eller annan illaluktande substans. Lukta gärna på den begagnade pallen så att den inte har möglat och knacka på träet för att se till att det inte är fuktskadat.

Om du vill ha en begagnad EUR-pall som fortfarande är funktionsduglig som just EUR-pall och du ämnar använda den till internationell transport så ar det viktigt att du kollar att all märkning stämmer. Kom ihåg att en EUR-pall ska ha märkning på alla klossarna och bära namnet på landets järnvägsbolag. Om din EUR-pall inte uppfyller kraven för en EUR-pall så kan det bli problem när du ska använda den till transport utomlands. Utanför Europa krävs det oftast också en värmebehandling för att motverka spridning av skadedjur, det är det också viktigt att begära av din leverantör.

Andra användningsområden

Om man har flera lastpallar som inte uppfyller kraven för en användbar lastpall så kan man göra andra saker med dem. Till exempel kan man ta tillvara de delar som fortfarande är intakta och använda dem som reservdelar till trasiga pallar och på så vis renovera de pallarna. Man kan också ta tillvara på virket och göra andra saker med det. Trä kan återvinnas på många olika sätt och ska aldrig slängas. Om det inte är ruttet eller mögligt förstås.

Det är klokt att återanvända begagnade lastpallar eftersom många lastpallar klarar av en hel del innan det är dags att kassera dem, om de har blivit väl omhändertagna. Att satsa på begagnade lastpallar kan därför vara ett mycket bra, ekonomiskt alternativ. Vill du veta mer om begagnade pallar kan du alltid kontakta oss på MultiCo Göteborg!

Lastpallar

Lastpallar används när produkter eller annat kolli ska forslas från en punkt till en annan. Vissa lastpallar är bäst lämpade för frakt inrikes och andra är lämpade eller till och med tillverkade för att forsla saker längre sträckor internationellt. Om något ska fraktas internationellt så är det några saker man måste tänka på. Då måste nämligen lastpallen

följa en viss standard. Lastpallar finns i alla möjliga olika typer. De kan tyckas snarlika men vissa lastpallar är tillverkade för att klara mer last och andra mindre. Vissa pallar är också tillverkade för ett mer specifikt ändamål och andra är till för att klara av det mesta. Oavsett vilket lastbehov du har så finns det definitivt en pall som passar dig.

Helpallar

Helpallen är större och kan därför bära mer last. Måtten är 800×1200 mm och den har en area på 0,96kvm. Man kan beställa både nytillverkad och begagnad. Olika lastpallar är tillverkade av olika material och kan därför bära olika tung last. Om du bestämmer dig för en engångspall så är den oftast tillverkad i lite klenare virke.

Halvpallar

Halvpallarna är mindre i storleken, vanligen 800x600mm stora. Det betyder egentligen bara att de är mindre till ytan men kan fortfarande bära tung last. Även här varierar virket och med det hållbarheten. En halvpall är lämplig om man planerar att inte lasta den med så mycket eller om man ska använda den till något helt annat.

Värmebehandlade lastpallar

Det blir vanligare och vanligare att olika länder kräver att lastpallarna är värmebehandlade. Detta görs enligt FAO:s standard. FAO är ett organ inom FN som inriktar sig på jordbruks- och livsmedelsfrågor. Anledningen till att man vill att lastpallar ska vara värmebehandlade är att man vill stoppa spridningen av skadedjur. Mer specifikt Asiatisk långhorning och Tallvedsnematod. Båda dessa skadedjur angriper levande träd och säkrar så småningom dess död.

Kragar och lock

Pallkragar är populära att använda vid anläggningen av köksträdgårdar men det är inte deras enda användningsområde. De tillverkas egentligen som ett tillbehör till lastpallen för att enkelt kunna stapla packning i lastpallen och hålla det på plats. Pallkragen monteras enkelt fast på lastpallen och gör själva lastandet lättare.

Man kan även få ett lock till sin pall och pallkrage. Ett lock kan vara användbart om man vill att det man har lastat på sin pallkrage ska skyddas lite extra. Du kanske vill frakta något som är ömtåligt eller något som riskerar att ramla ut, då kan det kännas tryggt att få ett lock till sin pall. Locken finns i flera olika material och prisklasser. Vanliga material är plywood eller handboken och måtten matchar förstås storleken på din pall, om det är en halvpall eller en helpall.

Reparation

Det är vanligt att lastpallar får olika typer av skador när man använder dem, särskilt om man lastar dem tungt och de färdas långt. Därför är det många företag som säljer och köper pallar som också erbjuder lagning och reparation av pallar. På så vis blir de i gott skick igen och kan användas flera gånger.

Vill du veta mer om olika typer av pallar får du gärna kontakta oss på Lastpall.com – Vi ser till att du hittar rätt pall till rätt pris!