Lastpallen – Vilka typer finns det?

Numera finns det ett stort antal olika lastpallar att välja med. Samtliga med egna och unika egenskaper, dimensioner och användningsområden. Därför är det viktigt att se till att välja rätt redan från början. Vi har tittat närmare på några av de vanligt förekommande typerna.

På kort tid har antalet olika lastpallsmodeller ökat lavinartat. Egentligen är det inte särskilt konstigt då såväl transport- och lagersektorerna har vuxit, vilket skapat ökade behov av ändamålsenliga lastpallar. Samtidigt har det gjort det svårare att välja rätt. Därför tittar vi närmare på några av de olika typerna av lastpallar.

Känner ni att ni redan nu vet vad ni behöver för slags pall, eller hellre vill få direkt hjälp att välja, så kan ni med fördel kontakta oss. Vi säkerställer att ni hittar det bästa alternativet för er verksamhets behov. Oavsett om det handlar om lagerhållning eller internationella transporter.

Europapall (EUR-pall)

För svensk del är Europapallen definitivt en återkommande syn. Som svenskutvecklad pallstandard har den sedan dess ursprungliga lansering 1949 varit vanligt förekommande inom såväl järnvägstransport som övriga transportsektorer. Numera är den en europeisk standard som förekommer i de flesta sammanhang.

Värmebehandlad pall (KD-pall)

En KD-märkt pall lever upp till kraven från International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM 15) gällande behandlat emballagevirke. Virket i dessa pallar har särskilt behandlas för att motverka spridningen av skadeinsekter och annat som kan påverka natur och ekosystem.

Utrangerad Europapall (B-pall)

En B-pall är en pall som inte är typgodkänd, men samtidigt lever upp till många av de krav som gäller för Europapallar. De är fullgoda alternativ för transport och förvaring, men kan inte ersätta standardiserade EUR-pallar vid internationell transport. Ofta benämns de även som byggpall.

Engångspall

Engångspallar har samma dimensioner som Europapallar, men har inte samma kapacitet. Därför är de främst avsedda för lättare produkter och för interna behov. I många fall går det att få dessa pallar behandlade för att de ska leva upp till internationella transportkrav. Ofta utgör engångspallen att avsevärt mycket mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ.

Halvpall

Det som kännetecknar en halvpall är att den har en bredd som motsvarar halva bredden för en Europapall. Dessa pallar följer ett standardiserat utförande och är vanligt förekommande i ett stort antal verksamheter. Den används ofta eftersom att den möjliggör att flera pallar transporteras samtidigt.

Finns det fler modeller av lastpallen?

Lastpallen finns numera i ett väldigt stort antal utföranden och varianter. Detta i takt med att behoven förändras och standarder tillkommer. Lägger man till att det även finns en växande andrahandsmarknad för pallar finns det oerhört stora möjligheter att få prisvärda och förmånliga pallar. Är ni osäkra på vilken sorts pall er verksamhet behöver så kan ni gärna kontakta oss. Vi kan i många fall säkerställa att ni får precis den sorts pall som ni behöver.