Europapallar – Bäst i test

Europapallen har länge varit en väldigt vanligt förekommande syn bland många företag. Från dess svenska anor har den på många sätt kommit att bli så nära en europeisk standard som man kan komma. Men det råder stor skillnad i kvalitet mellan Europapallar. Vi har tittat närmare på vad som gör att en pall håller måttet.

En viktig del av att välja pall är att hålla såväl nuvarande som framtida behov i åtanke. Europapallen är i många fall ett givet val i och med att den används av ett relativt stort antal lagerhållare, speditörer, transportfirmor och övriga verksamheter där pallar är vanligt förekommande.

Men trots detta så är olika Europapallar långt ifrån likvärdiga. Och om man vill göra det bästa för sin verksamhet bör man säkerställa att välja en pall som lever upp till de faktiska krav som finns. Därför har vi tittat närmare på vad som gör att en viss Europapall sticker ut ur mängden, samt varför våra Europapallar alltid är bra val.

1. Rätt certifieringar

Med rätt certifieringar så vet man redan i förväg att pallen motsvarar förväntningar avseende material och kvalitet. När man i ett långsiktigt perspektiv väljer Europapall bör man därför säkerställa att den har rätt märkningar.

  • International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM-15) är internationell standard som avser förhindra att skadliga ämnen sprids via träemballage. I praktiken innebär det att Europapallar är värme- eller gasbehandlade.
  • Märkning från European Pallet Association (EPAL) eller International Union of Railways (UIC) visar att det handlar om en Europapall som har de officiella måtten motsvarande 1,200 mm × 800 mm × 144 mm.
  • Klossmärkningar med ID-nummer, EUR-stämpel och tillverkningsdatum.

I viss utsträckning kan märkningar variera utifrån pallens användningsområden. Ibland finns särskilda märkningar för transportpallar som används av speditörer och vid järnvägstransport. Är ni osäkra på vilka märkningar som är relevanta kan ni gärna kontakta oss.

2. Material och eventuell klimatmärkning

Numera råder ofta väldigt höga krav avseende miljömärkning och klimatcertifieringar. Därför råder allt större efterfrågan på lastpallar tillverkade av trä och virke från hållbara trädplantage. Eftersom trämaterial är en del av Europallens standardiserade utförande så blir det samtidigt en relevant faktor.

Turligt nog kommer i stort sett allt trä från ansvarsfulla och kontrollerade plantage. Det gör att man utan problem kan använda EUR-pallen som en del av miljöcertifierad verksamhet. Kontakta oss om ni har särskilda krav eller förväntningar så säkerställer vi att Europapallarna lever upp till era behov.

3. Hög återanvändbarhet

Lastpallar i trä är på många sätt kända för sin långa livslängd och återanvändbarhet. Därför finns det i många fall betydande ekonomiska fördelar med att köpa begagnade lastpallar. I många fall kan vi erbjuda ett mer förmånligt pris för tidigare använda lastpallar. Detta är ett särskilt förmånligt alternativ vid tillfällen då det behövs lastpallar för kortvarigt eller temporärt bruk. I många fall är det även möjligt att reparera befintliga Europapallar för att på så sätt få så mycket valuta som möjligt för pengarna.