Europapallar – Bäst i test

Europapallen har länge varit en väldigt vanligt förekommande syn bland många företag. Från dess svenska anor har den på många sätt kommit att bli så nära en europeisk standard som man kan komma. Men det råder stor skillnad i kvalitet mellan Europapallar. Vi har tittat närmare på vad som gör att en pall håller måttet.

En viktig del av att välja pall är att hålla såväl nuvarande som framtida behov i åtanke. Europapallen är i många fall ett givet val i och med att den används av ett relativt stort antal lagerhållare, speditörer, transportfirmor och övriga verksamheter där pallar är vanligt förekommande.

Men trots detta så är olika Europapallar långt ifrån likvärdiga. Och om man vill göra det bästa för sin verksamhet bör man säkerställa att välja en pall som lever upp till de faktiska krav som finns. Därför har vi tittat närmare på vad som gör att en viss Europapall sticker ut ur mängden, samt varför våra Europapallar alltid är bra val.

1. Rätt certifieringar

Med rätt certifieringar så vet man redan i förväg att pallen motsvarar förväntningar avseende material och kvalitet. När man i ett långsiktigt perspektiv väljer Europapall bör man därför säkerställa att den har rätt märkningar.

  • International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM-15) är internationell standard som avser förhindra att skadliga ämnen sprids via träemballage. I praktiken innebär det att Europapallar är värme- eller gasbehandlade.
  • Märkning från European Pallet Association (EPAL) eller International Union of Railways (UIC) visar att det handlar om en Europapall som har de officiella måtten motsvarande 1,200 mm × 800 mm × 144 mm.
  • Klossmärkningar med ID-nummer, EUR-stämpel och tillverkningsdatum.

I viss utsträckning kan märkningar variera utifrån pallens användningsområden. Ibland finns särskilda märkningar för transportpallar som används av speditörer och vid järnvägstransport. Är ni osäkra på vilka märkningar som är relevanta kan ni gärna kontakta oss.

2. Material och eventuell klimatmärkning

Numera råder ofta väldigt höga krav avseende miljömärkning och klimatcertifieringar. Därför råder allt större efterfrågan på lastpallar tillverkade av trä och virke från hållbara trädplantage. Eftersom trämaterial är en del av Europallens standardiserade utförande så blir det samtidigt en relevant faktor.

Turligt nog kommer i stort sett allt trä från ansvarsfulla och kontrollerade plantage. Det gör att man utan problem kan använda EUR-pallen som en del av miljöcertifierad verksamhet. Kontakta oss om ni har särskilda krav eller förväntningar så säkerställer vi att Europapallarna lever upp till era behov.

3. Hög återanvändbarhet

Lastpallar i trä är på många sätt kända för sin långa livslängd och återanvändbarhet. Därför finns det i många fall betydande ekonomiska fördelar med att köpa begagnade lastpallar. I många fall kan vi erbjuda ett mer förmånligt pris för tidigare använda lastpallar. Detta är ett särskilt förmånligt alternativ vid tillfällen då det behövs lastpallar för kortvarigt eller temporärt bruk. I många fall är det även möjligt att reparera befintliga Europapallar för att på så sätt få så mycket valuta som möjligt för pengarna.

Köpa EUR-pall

EUR pallen är en pall som är framtagen i samarbete med flera europeiska länder. I Sverige är det EUR pallen som är standard. Den kallas även för SJ-pall då den först togs fram på 60-talet för att användas på järnväg. Därmed inte sagt att transporter med lastbil inte går precis lika bra. Den är utformad för att det ska vara enkelt att lyfta den med gaffeltruck. EUR pallen följer samma mått som andra helpallar, 800×1200 mm. Höjden är 144mm och tom och torr väger EUR pallen mellan 22 och 25 kg.

Att tänka på vid köp av EUR-pallar

För att en EUR pall ska vara godkänd behöver den ha en viss märkning. På sidoklossarna ska den vara märkt med landets järnvägsbolag, tillverkarens ID-nummer samt tillverkningsdatum. På långsidans mittenkloss (vanligen) ska den dessutom vara IPPC märkt. Inom en ellips på högerklossen ska det också finnas ett EUR-märke.

Icke godkänd EUR pall

Om någon av ovan nämnda märken saknas på EUR-pallen så är den inte godkänd. Dessutom ska du kolla så att det inte är några brädor som saknas eller någon kloss som är skadad. Kontrollera också att ingen bräda har sprickor eller är avbrutna. På brädorna ska det inte sticka ut några spikar eller stora flisor. Se till att klossarna sitter som de ska och att ingen av dem är vriden på ett sätt som kan påverka bärigheten eller lastningen. Ha ett måttband eller måttstock med dig så att du kan kontrollera att pallen uppfyller storlekskraven. Det får inte ska fel på mer än 2 mm. Lukta och känn noga på pallen så att den inte är förorenad, blöt eller möglig.

Om det här med märkning inte är så viktigt för dig och du ska använda din pall för privat bruk eller liknande så kan du förstås köpa den ändå, den är fortfarande användbar. Detta kallas B-pall och sådana pallar lämpar sig bra som byggpallar.

Värmebehandling

Om du tänker använda din pall för frakt utanför EU så tänk på att fler och fler länder kräver att pallen är värmebehandlad för att motverka spridningen av skadedjur. Denna värmebehandling ska utföras på ett visst sätt, se till att den du köper dina EUR pallar av har koll på vilka riktlinjer som gäller för detta. Standarden man följer heter ISPM15 och är framtagen av FAO som är FN:s livsmedels- och jordbruksorgan.

Återförsäljare

När du ska köpa din EUR-pall så finns det ganska många återförsäljare som du kan vända dig till. Många av dem har bra hemsidor med omfattande information om sitt utbud och vilken pall som är lämplig för just det ändamål du avser att använda den till. En EUR-pall, begagnad eller ny, har ett brett användningsområde och är användbar oavsett om den är lite sliten, så länge den är i gott skick och du köper den med vetskapen om att den är begagnad från en återförsäljare som följer alla riktlinjer. Kolla upp flera olika återförsäljare innan du bestämmer dig för vilken du ska vända dig till. Det är viktigt att du hittar en som oss på MultiCO Göteborg. En som varit med länge och som vet allt om våra olika pallar och har den expertis som behövs för att ge dig den perfekta servicen när det kommer till att hitta just din pall-lösning!